Венустас ДОО, Скопје

Венустас ДОО, Скопје е шпанско-македонска компанија регистрирана 2011-та година. Примарна дејност на Венустас ДОО е применување на Protekal протеинска диета, со цел да се постигне идеална телесна тежина, корекција на одредени метаболички пореметувања, а сето тоа поради унапредување и зачувување на Вашето здравје.

 

Протеинска диета

Протеинската диета со која се занимаваме е научна техника и се спроведува под строг надзор на лекар.
Во текот на третманот се користат протеини со висок биолошки квалитет произведени во Франциjа, кои што на територија на Република Македонија ексклузивно ги дистрбуира нашата компанија Венустас ДОО, Скопје.