Зошто е важен надзор на лекар?

Ризици од диетите за слабеење
Ризици од диетите за слабеење кои што не се под надзор на лекар
Зошто е важен надзор на лекар

Француска Агенција за здравје и сигурност (ANSES – Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail), неодамна го објави извештајот со наслов: Проценка на ризик од диетите за слабеење (Evaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d’amaigrissement) со кој сака да ја предупредаат и запознаат јавноста со ризиците кои што ги носат диетите за слабеење кои се спроведуваат без надзор на лекар и ги наведоа сите најпознати светски диети кои што се спроведуваат на тој начин. Супротно на оваа, Француска Агенција за здравје и сигурност ги препорачува исклучиво диетите кои што се спроведуваат под надзор на лекар.

Го поздравуваме ваквиот извештај зошто ова е уште една потврда дека нашиот начин на практицирање на диета е единствен исправен и дека е апсолутно исправна нашата тврдња дека слабеење без надзор на едуциран лекар може да го загрози Вашето здравје.