Dietë efektive pa uri

Në edicionin e marsit të revistës Bukuria dhe Shëndeti është publikuar artikulli Metoda e shëndetshme shkencore për dobësim nën mbikqyrjen e mjekut

Në edicionin e majit të revistës Bukuria dhe Shëndeti është publikuar artikulli për dietën proteinike Protekal.