Dietë pa uri

Në edicionin e shkurtit Bukuria dhe Shëndeti është publikuar artikulli ku Dr.Gordana Markoviq tregon Se si të liroheni nga kilogramët e rifituar në kohën  e festive.