Dobësimi me kënaqësi

Në edicionin e gushtit të revistës Bukuria dhe Shëndeti është publikuar artikulli për Dietën protenike Protekal.