Informohuni!
Për më shumë informacione dhe ndonjë pytje në lidhje me Protekal dietën,j u mund të na kontaktoni në këtë telefon ose e-mail.

Caktoni konsultën
Nëse ju doni të caktoni konsultim dhe vizita, mund të lajmëroheni në telefon ose te vini në zyret tona.

Forma për kontaktin

Informacionet për kontakt

 
Venustas Ltd, Skopje

Bul. Jane Sandanski 9a/10, 1000 Skopje, Macedonia.
Tel. number:  ( 389) 22 46 18 10
Mobile: ( 389) 78 353 354
E-mail: info@protekal.mk

 

Dietal Sh.p.k.

Bregu i Diellit Z. Qender lam.1, lok.3, Prishtinë.
Phone: (+377 ) 45 744440
E-mail: infoks@protekal.mk