Venustas Sh.p.k Shkup

Venustas Sh.p.k. është kompani Spanjolle-Maqedone e regjistruar në vitin 2011. Aktiviteti primar i Venustas Sh.p.k. është aplikimi i dietës protenike në mënyrë që të arrihet një peshë  ideale e trupit, korigjimi i çrregullimeve të caktuara metabolike, të gjitha këto për shkak të përmirësimit dhe ruajtjes së shëndetit tuaj.

Dieta protenike

Dieta protenike që ne merremi është metodë shkencore dhe aplikohet nën mbikqyrejn e rreptë të mjekut.

Gjatë kohës së trajtimit përdoren proteina me kualitet me vlerë të lartë bilogjike të prodhuara në Francë, në territorin e Republikës së Maqedonisë eksluzivisht e distribuon kompania jonë Venustas Sh.p.k. Shkup.