Ushqimi proteinik-Grazia

Në edicionin e janarit të revistës Grazia është publikuar artikulli për dietën proteinike.