Филип Анастасиевски од Битола

Кога ќе престаните да барате изговори, ќе почните да наоѓате резултати

P.S. Голема благодарност до Др. Гордана Марковиќ за режимот на исхрана која ми го препорача по име: PROTEKAL http://www.protekal.mk/

Филип Анастасиевски од Битола
Scroll to top