Filip Anastasievski nga Manastiri

Kur të ndaloni së kërkuari justifikime, do të filloni të gjeni rezultate

P.S. Shumë falënderime për Dr. Gordana Markovic për dietën që më rekomandoi me emrin: PROTEKAL http://www.protekal.mk/

Filip Anastasievski nga Manastiri
Scroll to top