Venustas Sh.p.k Shkup

Venustas Sh.p.k. është kompani Spanjolle-Maqedone e regjistruar në vitin 2011. Aktiviteti primar i Venustas Sh.p.k. është aplikimi i dietës protenike në mënyrë që të arrihet një peshë  ideale e trupit, korigjimi i çrregullimeve të caktuara metabolike, të gjitha këto për shkak të përmirësimit dhe ruajtjes së shëndetit tuaj.

Pas disa mijëra pacientëve të trajtuar me sukses në Maqedoni, në vitin 2015 Venustas DOO Shkup e zgjeroi aktivitetin e saj në territorin e Kosovës, dhe në vitin 2019 edhe  në Shqipëri.

 

Që nga viti 2020, ekipi ynë ka punuar me sukses përmes konsultave online me pacientë në të gjithë botën.

 

Fillimet tona në Maqedoni

Në ambientet e Venustas Sh.p.k. Shhkup, me 16.10.2011 trajnimi është mbajtur në grupin e parë të mjekëve nga Maqedonia. Kanë marr pjesë 20 mjek nga Shkupi, Gjevgjelia, Struga, dhe Velesi. Trajnimi është mbajtur nga Dr.Agustin Molins Olmas, President i Shoqatës Spanjolle për dietën proteinike.

Dieta protenike

Dieta protenike që ne merremi është metodë shkencore dhe aplikohet nën mbikqyrejn e rreptë të mjekut. Gjatë kohës së trajtimit përdoren proteina me kualitet me vlerë të lartë bilogjike të prodhuara në Francë, në territorin e Republikës së Maqedonisë eksluzivisht e distribuon kompania jonë Venustas Sh.p.k. Shkup.

Për mjekët

Protekal dieta proteinike është metodë shkencore e dobësimit e cila bazohet në disertacionin e doktoraturës së dr.George Blackbraon, e mbrojtur në Universitetin e Harvardit me 1971. Aplikohet eksuzivisht nën drejtimin e mjekëve të trajnuar posaçërisht për të. Përfaqëson një metodë unike shkencore që çon deri te rregullimi i shpejtë, efikas dhe i sigurtë i peshës trupore. Deri më tani është aplikuar deri në 30 milion njerëz në mbarë botën. Kjo dietë gjithashtu ndihmon në rregullimin e sheqerit, kolesterolit dhe triglicerideve në gjak. Zbatohet vetëm me recept të mjekut. Protekal dietën e praktikojnë eksluzivisht vetëm mjekët e edukuar për dietën proteinike. Për këtë dietë mund të edukohen mjekët nga të gjitha specialitet, si të punësuarit në institucionet shtetërore ashtu dhe ato private. Mos humbisni mundësin për të vizituar trajnimin e ardhshëm pa pagesë.

TIM

Dragan Markovic

Drejtor dhe themelues

MSc Dr Gordana Markovic

Shkup dhe Prishtinë

Dr Emilija Najdevska - Gjorgjieska

Shkup

Pavlina Shutarevska

Drejtor i degës së Shkupit

Mihaela Markoska

Motër medicinale, Shkup

Bojana Nikolovska

Motër medicinale, Shkup

Dance Cekova

Motër medicinale, Shkup

Teodora Ristova

Administratë, Shkup

Dejan Dukoski

Person teknik, Shkup

Prof. Dr Venera Berisha Muharremi

Prishtinë

Vjollca Bytyqi

Asistent i drejtorit , Prishtinë

Shqipe Misini

Motër medicinale , Prishtinë

Fitore Hyseni

Administratë, Prishtinë

Dr Mira Caushaj

Tiranës

Klevis Caushaj

Drejtor i degës së Tiranës

Kristina Collari

Administratë Tiranë

Keni nevojë? Na kontaktoni menjëherë

Scroll to top